Главно меню

Топлоизолация на сграда в гр. Ахтопол

Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

Полагане на топлоизолация на сграда със специално предназначение в гр. Ахтопол

Публична покана ID номер в Портала за обществени поръчки 9020535 от 01.10.2013 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Полагане на топлоизолация на сграда със специално предназначение в гр. Ахтопол” находяща се в гр. Ахтопол, местност „Айроди”.

Документи за обществената поръчка:

Срок за получаване на офертите: 09.10.2013 г. (сряда), 16:00 часа.


Класиране на участниците

Срок оферти: 
09.10.2013
Публикувано на : 
02.10.2013

Други ресурси

Ограничен достъп