Главно меню

Доставка на компютри, таблети и сървъри

Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

Доставка на компютри, таблети и сървъри

Информация за отваряне на ценови оферти по горепосочената обществена поръчка (публикувана на 08.01.2014 г.)


Документи за обществената поръчка:

Краен срок за подаване на документи 11.12.2013 16:00 часа в канцeларията на НИМХ.

Срок оферти: 
11.12.2013
Публикувано на : 
04.11.2013

Други ресурси

Ограничен достъп