Главно меню

Геодезическо заснемане на напречни профили

Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

Геодезическо заснемане на напречни профили на река Черна и река Бяла в района на гр. Смолян, на река Арда в района от язовир Ивайловград до Българо-Гръцката граница и на прогностични створове във водосбора на река Арда

Публична покана ID номер в Портала за обществени поръчки 9022035 от 08.11.2013 г.

Документи за обществената поръчка:

Срок за получаване на офертите: 19.11.2013 г. 16:00 часа.

Отговори на постъпили въпроси към публичната покана

Срок оферти: 
19.11.2013
Публикувано на : 
08.11.2013

Други ресурси

Ограничен достъп