Главно меню

Самолетни билети

Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН) с максимален период на изпълнение на поръчката 18 месеца"

Покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН) с максимален период на изпълнение на поръчката 18 месеца” Срок за получаване на офертите: 18.03.2014, 16:30 ч. Офертите се подават в деловодството на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 66.

Покана за участие в процедурата. Документация Класиране на участниците в проведената процедура

Документация към тази ОП след 01.10.2014 г.

Срок оферти: 
18.03.2014 г.
Публикувано на : 
07.03.2014 г.

Други ресурси

Ограничен достъп