Главно меню

Доставка на специализирано хидрометрично оборудване

Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

Доставка на специализирано хидрометрично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН (НИМХ-БАН)

Документи за обществената поръчка:

Въпроси и отговори:

Краен срок за подаване на документи 27.06.2014 г. 16:00 часа в канцeларията на НИМХ.

Отваряне на офертите

Документация към тази ОП след 01.10.2014 г.

Срок оферти: 
27.06.2014
Публикувано на : 
13.05.2014

Други ресурси

Ограничен достъп