Главно меню

Доставка на високопроходим товарен автомобил

Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

Доставка на високопроходим товарен автомобил за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН

Документи за обществената поръчка:

Краен срок за подаване на документи 15.07.2014 г. - 16:00 часа в канцeларията на НИМХ.

Ценовата оферта ще бъде отворена на 12.08.2014 г. в 11:30 часа ва Учебен център на НИМХ.

Документи по тази ОП след 01.10.2014 г.

Срок оферти: 
28.07.2014 г.
Публикувано на : 
16.06.2014 г.

Други ресурси

Ограничен достъп