Главно меню

Доставка на GPS приемници комплект

Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

Доставка на GPS приемници комплект за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН)

Документи за обществената поръчка:

Краен срок за подаване на документи 27.06.2014 г. - 16:00 часа в канцeларията на НИМХ.

Документи по тази ОП след 01.10.2014 г.

Срок оферти: 
26.06.2014
Публикувано на : 
18.06.2014

Други ресурси

Ограничен достъп