Главно меню

Осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги

Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги за нуждите на НИМХ-БАН

Документи за обществената поръчка:

Краен срок за подаване на документи 07.07.2014г. - 16:00 часа в канцeларията на НИМХ.

Покани за отваряне на оферти:

Документи по тази ОП след 01.10.2014 г.

Срок оферти: 
07.07.2014 г.
Публикувано на : 
27.06.2014г.

Други ресурси

Ограничен достъп