Главно меню

Доставка на сървъри, работни станции, монитори, принтери, преносими компютри и мини РС

Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

Доставка на сървъри, работни станции, монитори,принтери, преносими компютри и мини РС

Документи за обществената поръчка:

Краен срок за подаване на документи 28.07.2014 г. Час: 16:00 часа в канцeларията на НИМХ.

Ценовите оферти на участниците ще бъдат отворени на 02.09.2014г. от 15:00 часа в Учебен център на НИМХ-БАН.

Документация към тази ОП след 01.10.2014 г.

Срок оферти: 
28.07.2014 г.
Публикувано на : 
30.06.2014 г.

Други ресурси

Ограничен достъп