Главно меню

Обществени поръчки, обявени от НИМХ-БАН до 01.10.2014 год.

 • Доставка на сървъри, работни станции, монитори, принтери, преносими компютри и мини РС

  Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

  Доставка на сървъри, работни станции, монитори,принтери, преносими компютри и мини РС

  Документи за обществената поръчка:

  Краен срок за подаване на документи 28.07.2014 г. Час: 16:00 часа в канцeларията на НИМХ.

  Ценовите оферти на участниците ще бъдат отворени на 02.09.2014г. от 15:00 часа в Учебен център на НИМХ-БАН.

  Документация към тази ОП след 01.10.2014 г.

  Срок оферти: 
  28.07.2014 г.
  Публикувано на : 
  30.06.2014 г.
 • Осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги

  Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

  Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги за нуждите на НИМХ-БАН

  Документи за обществената поръчка:

  Краен срок за подаване на документи 07.07.2014г. - 16:00 часа в канцeларията на НИМХ.

  Покани за отваряне на оферти:

  Срок оферти: 
  07.07.2014 г.
  Публикувано на : 
  27.06.2014г.
 • Доставка на GPS приемници комплект

  Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

  Доставка на GPS приемници комплект за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН)

  Документи за обществената поръчка:

  Краен срок за подаване на документи 27.06.2014 г. - 16:00 часа в канцeларията на НИМХ.

  Документи по тази ОП след 01.10.2014 г.

  Срок оферти: 
  26.06.2014
  Публикувано на : 
  18.06.2014
 • Доставка на високопроходим товарен автомобил

  Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

  Доставка на високопроходим товарен автомобил за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН

  Документи за обществената поръчка:

  Срок оферти: 
  28.07.2014 г.
  Публикувано на : 
  16.06.2014 г.
 • Доставка на специализирано хидрометрично оборудване

  Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

  Доставка на специализирано хидрометрично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН (НИМХ-БАН)

  Документи за обществената поръчка:

  Срок оферти: 
  27.06.2014
  Публикувано на : 
  13.05.2014
 • Обществена поръчка за гориво

  Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

  Осигуряване и продажба на автомобилен бензин, гориво за дизелови двигатели на бензиностанции и дизелово гориво за отопление за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН

  Документи за обществената поръчка:

  Срок оферти: 
  14.05.2014г.
  Публикувано на : 
  02.04.2014г.
 • Самолетни билети

  Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

  "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН) с максимален период на изпълнение на поръчката 18 месеца"

  Срок оферти: 
  18.03.2014 г.
  Публикувано на : 
  07.03.2014 г.
 • Геодезическо заснемане на напречни профили

  Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

  Геодезическо заснемане на напречни профили на река Черна и река Бяла в района на гр. Смолян, на река Арда в района от язовир Ивайловград до Българо-Гръцката граница и на прогностични створове във водосбора на река Арда

  Публична покана ID номер в Портала за обществени поръчки 9022035 от 08.11.2013 г.

  Документи за обществената поръчка:

  Срок оферти: 
  19.11.2013
  Публикувано на : 
  08.11.2013
 • Доставка на компютри, таблети и сървъри

  Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

  Доставка на компютри, таблети и сървъри

  Информация за отваряне на ценови оферти по горепосочената обществена поръчка (публикувана на 08.01.2014 г.)


  Документи за обществената поръчка:

  Срок оферти: 
  11.12.2013
  Публикувано на : 
  04.11.2013
 • Топлоизолация на сграда в гр. Ахтопол

  Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

  Полагане на топлоизолация на сграда със специално предназначение в гр. Ахтопол

  Публична покана ID номер в Портала за обществени поръчки 9020535 от 01.10.2013 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и глава осма „а" от ЗОП с предмет: „Полагане на топлоизолация на сграда със специално предназначение в гр. Ахтопол” находяща се в гр. Ахтопол, местност „Айроди”.

  Документи за обществената поръчка:

  Срок оферти: 
  09.10.2013
  Публикувано на : 
  02.10.2013

Други ресурси

Ограничен достъп