Пазарна консултация за определяне на пазарна стойност на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия