„Доставка на преносими компютри и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН)с 2 обособени позиции.