Доставка на високопроходим товарен автомобил за нуждите на НИМХ–БАН

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
16.06.2014