Осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
27.06.2014