Обявени обществени поръчки след 10.2014 г.

Предмет на обществената поръчка, публичната покана Дата на публикуванеsort descending
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители 07.03.2014
Осигуряване и продажба на автомобилен бензин, гориво за дизелови двигатели на бензиностанции и дизелово гориво за отопление за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН 02.04.2014
Доставка на специализирано хидрометрично оборудване за нуждите на НИМХ-БАН 13.05.2014
Доставка на високопроходим товарен автомобил за нуждите на НИМХ–БАН 16.06.2014
Доставка на GPS приемници комплект - от 18.06.2014 18.06.2014
Осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги 27.06.2014
Доставка на сървъри, работни станции, монитори, принтери, преносими компютри и мини РС 30.06.2014
Доставка и консултантски услуги на ГИС платформа с инструменти за хидро-гео изчисления (GIS platform with hydro-geo calculation instruments) за нуждите на НИМХ – БАН 16.02.2015
Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на НИМХ-БАН 11.03.2015
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на НИМХ-БАН 17.03.2015
Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на НИМХ-БАН като средствата са по Проект 25.03.2015
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на НИМХ–БАН, като средствата са по Проект 25.03.2015
Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (по проект) 03.04.2015
Доставка и зареждане на тонер касети за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) с три обособени позиции. 27.04.2015
Доставка на оригинални, нови тонер касети произведени от производителя на съответните принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) 21.05.2015
Доставка и гаранционно обслужване на нов, неупотребяван хидравличен кран за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) 28.05.2015
Доставка на автоматизирано специализирано хидрологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология–БАН(НИМХ-БАН) 03.06.2015
Доставка на сървъри, работни станции, монитори, мултифункционални устройства, принтери, преносими компютри, мини PС и други компютърни аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) 16.06.2015
Доставка на мобилна лаборатория с кран за измерване на високи води за нуждите на Националният институт по метеорология и хидрология –БАН (НИМХ-БАН) 01.07.2015
Осигуряване и продажба на автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели на бензиностанции за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН 15.07.2015

Pages