Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на НИМХ-БАН

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
17.03.2015

 

обявена на сайта на АОП под номер 9039847 17.03.2015 г.
Публична покана 17.03.2015 г.
Документация 17.03.2015 г.
Протокол 31.03.2015 г.
Договор с приложения 11.05.2015 г.
Извършени плащания 11.08.2015 г.
Извършени плащания 09.09.2015 г.
Извършени плащания Списък