Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (по проект)

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
03.04.2015
обявена на сайта на АОП под номер 9040491 03.04.2015 г.
Публична покана 03.04.2015 г.
Документация 03.04.2015 г.
Разяснение 06.04.2015 г.
Разяснения 08.04.2015 г.
Протокол 22.04.2015 г.
Договор с приложения 11.05.2015 г.
Извършени плащания 10.06.2015 г.
Извършени плащания Общ списък