Доставка на оригинални, нови тонер касети произведени от производителя на съответните принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН)

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
21.05.2015
Обявена на сайта на АОП под номер 9042012 21.05.2015 г.
Публична покана 21.05.2015 г.
Документация 21.05.2015 г.
Протокол 09.06.2015 г.
Гаранции за изпълнение 17.06.2015г.
Договор с приложения 07.07.2015г.
Извършени плащания до 31.08.2015 г. 09.09.2015г.
Извършени плащания Списък.