Доставка и гаранционно обслужване на нов, неупотребяван хидравличен кран за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН)

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
28.05.2015
Обявена на сайта на АОП под номер 9042260 28.05.2015 г.
Публична покана 28.05.2015 г.
Документация 28.05.2015 г.
Протокол 11.06.2015 г.