Доставка на сървъри, работни станции, монитори, мултифункционални устройства, принтери, преносими компютри, мини PС и други компютърни аксесоари за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН)