Доставка на мобилна лаборатория с кран за измерване на високи води за нуждите на Националният институт по метеорология и хидрология –БАН (НИМХ-БАН)

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
01.07.2015
Решение 01.07.2015 г.
Обявление 01.07.2015 г.
Документация 01.07.2015 г.
Протокол 1 13.08.2015 г.
Протокол 2 13.08.2015 г.
Протокол 3 13.08.2015 г.
Протокол 4 13.08.2015 г.
Решение 13.08.2015 г.
 Информация за сключен договор на сайта на АОП и договор с приложения. 29.09.2015 г.
Информация за изпълнен договор 16.11.2015 г.
Извършени плащания

Ценовите предложения в Плик № 3 на допуснатите участници, ще бъдат отворени в 10:00 часа на 12.08.2015г. в Учебен център на НИМХ - БАН, бул. "Цариградско шосе" № 66, гр. София - публикувано на 07.08.2015г