Осигуряване и продажба на автомобилен бензин и гориво за дизелови двигатели на бензиностанции за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
15.07.2015

Договаряне без обявление

Обявена на сайта на АОП под номер 677520 15.07.2015 г.
Договор 20.08.2015
Информация за сключен договор на сайта на АОП 20.08.2015
 Плащания до 31.08.2015 г. 09.09.2015 г.
 Плащания до 30.09.2015 г. 04.11.2015 г.
 Извършени плащания Списък.
Информация за изпълнен договор 11.10.2016 г.