Доставка на употребявани моторни превозни средства за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ-БАН)

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
22.07.2015
 Обявена на сайта на АОП под номер 9044097 22.07.2015 г.
 Документация 22.07.2015 г.
 Протокол 04.08.2015 г