Обществени поръчки след 16.04.2016 г.

Предмет на обществената поръчка, публичната покана Дата на публикуванеsort ascending
Проектиране и авторски надзор на ситуационно-научен център за събиране и обработка на метеорологични и хидрологични данни, филиал Пловдив 15.06.2020
Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология 11.06.2020
Доставка и монтаж на специализирано хидрометеорологично оборудване - система за измерване на количеството и интензитета на валежа 21.05.2020
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърна техника за високоскоростни математически изчисления в областта на метеорологията и хидрологията с плаваща запетая състояща се от клъстерна система (и допълващо оборудване) 30.04.2020
Доставка на специализирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) с 12 обособени позиции 28.10.2019
Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология“ по две обособени позиции 09.08.2019
Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на НИМХ 17.07.2018
Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ - БАН), с две обособени позиции 15.06.2017
Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН 06.02.2017