Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
11.04.2016

Договаряне без обявление

Обявена на сайта на АОП под номер 727037 11.04.2016 г.
Договор 28.04.2016 г.
Информация за сключен договор 16.06.2016 г.
Обявление за изпълнен договор с Лукойл България ЕООД 23.08.2018 г.