Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
06.02.2017
открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН (преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП).  
Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката:  
Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016  
Информацията за сключен договор  

Договор с:

 
Обявление за изпълнен договор 13.08.2019г