Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на НИМХ