Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на НИМХ

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
17.07.2018