Доставка на топлинна енергия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология“ по две обособени позиции

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
09.08.2019
Решение 09.08.2019 г.