Доставка на компютърни аксесоари и компютърни компоненти (8 типа) за нуждите на НИМХ-БАН