Предоставяне на достъп до високопроизводителен изчислителен комплекс за оперативна реализация на числени модели за прогноза на времето за нуждите на НИМХ-БАН

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
06.12.2017