Доставка на компютри и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) с 3 обособени позиции.