Доставка на специализирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) с 10 обособени позиции