Извършване на текущ ремонт на сервизни помещения в сграда на НИМХ - ХМО гр. Стара Загора