Доставка на два броя нови моторни превозни средства необходими за полеви изследвания и наблюдения, за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология