Доставка на автоматизирано специализирано хидрологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН)

Решение за откриване на процедура 06.06.2016 г.
Обявление за поръчка 06.06.2016 г.
Документация 06.06.2016 г.
Въпроси и отговори I 13.06.2016 г.
Въпроси и отговори II 21.06.2016 г.
Протокол № 1 15.07.2016 г.
Протокол № 2 15.07.2016 г.
Протокол № 3 15.07.2016 г.
Решение за избор на изпълнител 15.07.2016 г.
Договор по обособена позиция № 1 30.08.2016 г.
Договор по обособена позиция № 2 30.08.2016 г.
Договор по обособена позиция № 3 30.08.2016 г.
Договор по обособена позиция № 4 30.08.2016 г.
Договор по обособена позиция № 5 30.08.2016 г.
Договор по обособена позиция № 6 30.08.2016 г.
Договор по обособена позиция № 7 30.08.2016 г.
Договор по обособена позиция № 8 30.08.2016 г.
Договор по обособена позиция № 9 30.08.2016 г.
Договор по обособена позиция № 12 30.08.2016 г.
Договор по обособена позиция № 14 30.08.2016 г.
Договор по обособена позиция № 15 30.08.2016 г.
Обявление за прекратени позиции 08.08.2016 г.
Обявление за възложена поръчка 30.08.2016 г.
Обявление за приключване на договор 11.10.2016 г.
Обявление за приключване на договор 11.10.2016 г.
Обявление за приключване на договор 11.10.2016 г.
Обявление за приключване на договор 28.10.2016 г.
Обявление за приключване на договор 28.10.2016 г.
Обявление за приключване на договор 28.10.2016 г.
Обявление за приключване на договор 28.10.2016 г.
Обявление за приключване на договор 28.10.2016 г.
Обявление за приключване на договор 17.11.2016 г.
Обявление за приключване на договор 17.11.2016 г.
Обявление за приключване на договор 17.11.2016 г.
Обявление за приключване на договор 17.11.2016 г.

Ценовите предложения в плик с надпис: "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници, ще бъдат отворени в 10:00 часа на 12.07.2016 г. в Учебен център на НИМХ - БАН.

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
06.06.2016