Доставка на автоматизирано хидрометеорологично оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН с 21 обособени позиции

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 9

Решение за обявление 03.07.2017
Обявление за публикуване 03.07.2017
Документация за обществената поръчка 03.07.2017
Документи и образци 03.07.2017
Разяснения 20.07.2017
Протокол № 1 от заседание на комисията по разглеждане на постъпилите оферти 31.07.2017
Протокол № 2 от заседание на комисията по разглеждане на постъпилите оферти 10.08.2017
Протокол № 3 от заседание на комисията по разглеждане на постъпилите оферти 25.08.2017
Протокол № 4 от заседание на комисията по разглеждане на постъпилите оферти 25.08.2017
Решение за класиране на участниците 25.08.2017
Обявление за прекратяване 02.10.2017
Обявление за възложени договори 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 2 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 3 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 4 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 5 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 6 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 7 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 8 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 9 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 11 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 12 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 13 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 17 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 18 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 20 06.10.2017
Договор по обособена позиция № 21 06.10.2017
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 4 14.11.2017
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 5 14.11.2017
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 7 14.11.2017
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 11 14.11.2017
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 6 11.12.2017
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 8 11.12.2017
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 2 09.01.2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 3 11.01.2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 9 16.01.2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 12 16.01.2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 13 16.01.2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 17 16.01.2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 18 16.01.2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 20 16.01.2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 21 16.01.2018

Ценовите предложения съдържащи се в опаковките с надпис "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници, ще бъдат отворени на 24.08.2017 г. от 10.00 часа в Учебен център на НИМХ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 66. (Публикувано на 21.08.2017 г.)

Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
03.07.2017