Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Решение за откриване на процедура 22.10.2018 г.
Обявление за поръчка 22.10.2018 г.
Документация 22.10.2018 г.
Образци на документите в WORD формат (zip-архив) 22.10.2018 г.
еЕЕДОП 22.10.2018 г.
Протокол 03.12.2018 г.
Решение 03.12.2018 г.
Сключен договор по обособена позиция № 6 20.12.2018 г.
Сключен договор по обособена позиция № 8 20.12.2018 г.
Сключен договор по обособена позиция № 2 21.12.2018 г.
Сключен договор по обособена позиция № 3 21.12.2018 г.
Сключен договор по обособена позиция № 7 21.12.2018 г.
Обявление за прекратени позиции 27.12.2018 г.
Сключен договор по Обособена позиция № 9 27.12.2018 г.
Сключен договор по Обособена позиция № 5
11.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка 14.01.2019 г.
Обявление за приключен договор по обособена позиция № 6 29.01.2019 г.
Обявление за приключен договор по обособена позиция № 8 29.01.2019 г.
Обявление за приключен договор по обособена позиция № 2 01.03.2019 г.
Обявление за приключен договор по обособена позиция № 3 01.03.2019 г.
Обявление за приключен договор по обособена позиция № 7 01.03.2019 г.
Обявление за приключен договор по обособена позиция № 5 26.03.2019 г.
Обявление за приключен договор по обособена позиция № 9 26.03.2019 г.
Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
22.10.2018