Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология