Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология

Решение 07.08.2019 г.
Обявление 07.08.2019 г.
Документация 07.08.2019 г.
Образци на документите в doc 07.08.2019 г.
еЕЕДОП 07.08.2019 г.
Разяснения по постъпило запитване 1 15.08.2019 г.
Разяснения по постъпило запитване 2 16.08.2019 г.
Разяснение по постъпило запитване 3 от дата 16.08.2019. 19.08.2019 г.
Протокол 11.10.2019 г.
Решение 11.10.2019 г.
Обявление за прекратяване на обособени позиции с № 3 и № 9 30.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка 25.11.2019 г.
Договор по Обособена позиция № 1 (с Ф-тех компютри ООД) 25.11.2019 г.
Договор по обособена позиция № 2 (с Ф-тех компютри ООД) 25.11.2019 г.
Договор по Обособена позиция № 4 (с Диджитъл солюшънс къмпани ЕООД) 25.11.2019 г.
Договор по Обособена позиция № 6 (с Вали компютърс ООД) 25.11.2019 г.
Oбявление за изпълнен договор по обособена позиция № 4 (с Диджитъл солюшънс къмпани ЕООД) 23.12.2019 г.
Oбявление за изпълнен договор по обособена позиция № 1 (с Ф-тех компютри ООД) 23.12.2019 г.
Oбявление за изпълнен договор по обособена позиция № 2 (с Ф-тех компютри ООД) 23.12.2019 г.
Oбявление за изпълнен договор по обособена позиция № 6 (с Вали компютърс ООД) 16.01.2020 г.
Дата на публикуване на сайта на НИМХ: 
07.08.2019