Главно меню

Обществена поръчка за гориво

Обществена поръчка/публична покана с предмет: 

Осигуряване и продажба на автомобилен бензин, гориво за дизелови двигатели на бензиностанции и дизелово гориво за отопление за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология - БАН

Документи за обществената поръчка:

Краен срок за получаване на документация за участие – 07.05.2014 г. – 16.00 ч.
Краен срок за подаване на документи 14.05.2014 - 16:00 часа в Канцeларията
на НИМХ-БАН.
Документи по тази ОП след 01.10.2014 г.

Срок оферти: 
14.05.2014г.
Публикувано на : 
02.04.2014г.

Други ресурси

Ограничен достъп