Процедури за научни степени

Вид докторантура (или еквивалент)
Антон Ботев Петров редовен докторант
ас. инж. Силвия Валериева Стоянова редовен докторант
инж. Mая Йорданова Ранкова задочна форма на обучение
Инж. Румен Петров Маринов самостоятелна форма на обучение
Инж. Пламен Атанасов Ангелов задочен докторант
Ас. инж. Весела Цветанова Стоянова Редовен докторант
Инж. Валерия Иванова Йорданова Редовен докторант
Рилка Стефанова Вълчева Задочен докторант
Ас. Николай Борисов Недков  задочен докторант
Ас. Васко Николаев Гълъбов самостоятелна форма на обучение

Pages