Процедури за научни степени

Име на кандидата Вид докторантура (или еквивалнетнта информация)
инж. Валерия Иванова Йорданова Редовен докторант
Рилка Стефанова Вълчева Задочен докторант
ас. Николай Борисов Недков  задочен докторант
ас. Васко Николаев Гълъбов самостоятелна форма на обучение
ас. Георги Георгиев Кошинчанов Задочен докторант
ас. Дамян Янчев Барантиев Задочен докторант
ас. Ерик Христов Етрополски Задочен докторант
Гл.ас. Албена Иванова Ватралова Редовен докторант
ас. Венета Иванова Тодорова Задочен докторант
Надежда Пенчева Петкова Докторант на самостоятелна подготовка.

Pages