Процедури за академични длъжности

Тук процедурите за заемане на академични длъжности са представени хронологично, последните най-отгоре. Връзка към представянето по длъжности.

Име на кандидата / кандидатите ДВ
д-р Васко Николаев Гълъбов Конкурсът е обнародван в ДВ брой 98/08.12.2017 г.
д-р Георги Георгиев Кошинчанов Конкурсът е обнародван в ДВ брой 42/26.05.2017 г.
Гл.ас. д-р Елена Свиленова Христова Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 1/03.01.2017 г
Гл.ас. д-р Христо Михайлов Червенков Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 1/03.01.2017 г.
д-р Дамян Янчев Барантиев Конкурсът е обнародван в ДВ брой 1/03.01.2017 г.
д-р Крася Петкова Колчева Конкурсът е обнародван в ДВ брой 31/19.04.2016 г.
д-р Венета Иванова Тодорова Конкурсът е обнародван в ДВ брой 88/13.11.2015 г.
д-р Боряна Иванова Маркова Конкурсът е обнародван в ДВ брой 88/13.11.2015 г.
д-р Анастасия Спасова Стойчева Конкурсът е обнародван в ДВ брой 88/13.11.2015 г.
доц. д-р Емил Георгиев Бурназки и доц. дтн Радко Михайлов Петков Конкурсът е обнародван в ДВ брой 39 от 19 април 2016 г.

Pages