Процедури за академични длъжности

Тук процедурите за заемане на академични длъжности са представени хронологично, последните най-отгоре. Връзка към представянето по длъжности.

Име на кандидата / кандидатите Конкурс за ДВ
Доц. д-р инж. Снежанка Стоянова Балабанова професор Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 100/01.12.2023 г.
Ас. д-р инж. Силвия Стоянова главен асистент Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 100 от 01.12.2024 г.
Ас. д-р Красимир Стайков Стоев главен асистент Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 42 от 07.06.2022 г.
Д-р инж. Мая Йорданова Ранкова главен асистент Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 42 от 07.06.2022 г.
Д-р инж. Евелина Чавдарова Дамянова главен асистент Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 42 от 07.06.2022 г.
Ас. д-р Йордан Димитров главен асистент Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 30 от 15.04.2022 г.
Ас. д-р инж. Станислав Дарачев главен асистент Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 18 от 04.03.2022 г.
доц. д-р Емилия Венкова Георгиева професор Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 103 от 10.12.2021 г.
гл. ас. д-р Васко Николаев Гълъбов доцент Конкурсът е обнародван в ДВ бр. бр. 64 от 03.08.2021 г.
гл. ас. д-р Лилия Иванова Бочева доцент Конкурсът е обнародван в ДВ бр. бр. 64 от 03.08.2021 г.

Pages