Процедури за академични длъжности

Тук процедурите за заемане на академични длъжности са представени хронологично, последните най-отгоре. Връзка към представянето по длъжности.

Име на кандидата / кандидатите Конкурс за ДВ
Доц. дн Нейко Матеев Нейков професор Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 62/06.08.2019 г.
д-р Васко Николаев Гълъбов главен асистент Конкурсът е обнародван в ДВ брой 98/08.12.2017 г.
д-р Георги Георгиев Кошинчанов главен асистент Конкурсът е обнародван в ДВ брой 42/26.05.2017 г.
Гл.ас. д-р Елена Свиленова Христова доцент Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 1/03.01.2017 г
Гл.ас. д-р Христо Михайлов Червенков доцент Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 1/03.01.2017 г.
д-р Дамян Янчев Барантиев главен асистент Конкурсът е обнародван в ДВ брой 1/03.01.2017 г.
д-р Крася Петкова Колчева главен асистент Конкурсът е обнародван в ДВ брой 31/19.04.2016 г.
д-р Венета Иванова Тодорова главен асистент Конкурсът е обнародван в ДВ брой 88/13.11.2015 г.
д-р Боряна Иванова Маркова главен асистент Конкурсът е обнародван в ДВ брой 88/13.11.2015 г.
д-р Анастасия Спасова Стойчева главен асистент Конкурсът е обнародван в ДВ брой 88/13.11.2015 г.

Pages