Конкурси

ДВ
Конкурс за професор в отдел „Специализирани прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване“ Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 62/06.08.2019 г.
Конкурс докторанти - ДВ от 13.03.2018 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 22 от 13.03.2018 г.
Конкурс за главен асистент в секция „Морски прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване“ Конкурсът е обнародван в ДВ брой 98 от 08.12.2017 г.
Конкурс докторанти - ДВ от 18.07.2017 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 58 от 18.07.2017 г.
Конкурс за главен асистент в секция „Хидрологични прогнози“ към департамент „Прогнози и информационно обслужване” Конкурсът е обнародван в ДВ брой 42 от 26.05.2017 г.
Конкурси за доцент в секция «Климатология» към департамент «Метеорология», доцент в секция «Приложна метеорология» към департамент «Метеорология» и главен асистент в в секция „Приложна метеорология“ към департамент „Метеорология” Конкурсите са обнародвани в ДВ брой 1 от 03.01.2017 г.
Конкурс докторанти - ДВ от 15.07.2016 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 54 от 15.07.2016 г.
Конкурс за главен асистент в секция “Водностопански изследвания” към департамент „Управление и използване на водите” Конкурсът е обнародван в ДВ брой 31 от 19.04.2016 г.
Конкурс за професор в секция „Хидравлика на водните системи” към департамент „Управление и използване на водите” Конкурсът е обнародван в ДВ бр 31/19.04.2016 г.
Конкурс докторанти - ДВ от 15.03.2016 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 20 от 15.03.2016 г.

Pages