Конкурси

Публикувано в ДВ Публикувано на сайта на НИМХ
Конкурс докторанти – ДВ от 05.09.2023 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 76 от 05.09.2023 г. 05.09.2023 г.
Конкурс докторанти – ДВ от 31.03.2023 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 29 от 31.03.2023 г. 31.03.2023 г.
Конкурс докторанти – ДВ от 12.08.2022 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 65 от 12.08.2022 г. 12.08.2022 г.
Конкурс за главен асистент в отдел „Метеорологични прогнози“ на департамент „Прогнози и информационно обслужване“ Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 42/07.06.2022 г. 07.06.2022 г.
Конкурс за главен асистент в отдел „Оперативни анализи и разработки“ на департамент „Хидрология“ Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 42/07.06.2022 г. 07.06.2022 г.
Конкурс за главен асистент в отдел „Оперативни анализи и разработки“ на департамент „Хидрология“ Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 42/07.06.2022 г. 07.06.2022 г.
Конкурс за главен асистент в секция „Повърхностни и подземни води“ на департамент „Хидрология“ Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 30/15.04.2022 г. 15.04.2022 г.
Конкурс докторанти – ДВ от 15.03.2022 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 21 от 15.03.2022 г. 15.03.2022 г.
Конкурс за главен асистент в секция „Хидравлика на водните системи“ на департамент „Хидрология“ Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 18/04.03.2022 г. 04.03.2022 г.
Конкурс за професор в секция „Моделиране на атмосферното замърсяване“ към департамент „Метеорология“ Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 103/10.12.2021 г. 10.12.2021 г.

Pages