Конкурси

Публикувано в ДВ Публикувано на сайта на НИМХ
Конкурс за главен асистент в секция „Моделиране на атмосферното замърсяване“ на департамент „Метеорология” Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 45 /28.05.2024 г. 28.05.2024 г.
Конкурс за главен асистент в отдел „Метеорологични прогнози“ на департамент „Прогнози и информационно обслужване“ Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 45/28.05.2024 г. 28.05.2024 г.
Конкурс докторанти – ДВ от 09.04.2024 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 32 от 09.04.2024 г. 09.04.2024 г.
Конкурс за професор в секция „Хидрологични прогнози“ на департамент „Прогнози и информационно обслужване“ Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 100/01.12.2023 г. 01.12.2023 г.
Конкурс за главен асистент в секция „Хидрологични прогнози“ на департамент „Прогнози и информационно обслужване“ Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 100/01.12.2023 г. 01.12.2023 г.
Конкурс докторанти – ДВ от 05.09.2023 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 76 от 05.09.2023 г. 05.09.2023 г.
Конкурс докторанти – ДВ от 31.03.2023 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 29 от 31.03.2023 г. 31.03.2023 г.
Конкурс докторанти – ДВ от 12.08.2022 г. Конкурсът е обявен в ДВ бр. 65 от 12.08.2022 г. 12.08.2022 г.
Конкурс за главен асистент в отдел „Метеорологични прогнози“ на департамент „Прогнози и информационно обслужване“ Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 42/07.06.2022 г. 07.06.2022 г.
Конкурс за главен асистент в отдел „Оперативни анализи и разработки“ на департамент „Хидрология“ Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 42/07.06.2022 г. 07.06.2022 г.

Pages