Процедури за научни степени

Име на кандидата Вид докторантура (или еквивалнетнта информация)
Гл. ас. инж. Весела Щилянова Райнова Докторант на самостоятелна подготовка.
Гл.ас. Димитър Живков Николов Докторант на самостоятелна подготовка.
гл. ас. Лилия Иванова Бочева Задочен докторант
гл. ас. инж. Бернардо Лизама Ривас Докторант на самостоятелна подготовка.
Веска Анастасова Георгиева-Миланова Докторант на самостоятелна подготовка.
инж. Антон Дойчинов Ценков Задочен докторант
Благородка Стефанова Велева Докторант на самостоятелна подготовка.
инж. Крася Петкова Колчева Задочен докторант
Пеце Благой Ристевски Докторант на самостоятелна подготовка.

Pages