Конкурс докторанти – ДВ от 09.04.2024 г.

Със заповед на Генералния директор на НИМХ № НД-04-12/14.03.2024 г., публикация в ДВ вестник и на електронната страница на НИМХ се обявява допълнителен конкурс за прием на докторанти в НИМХ за учебната 2023/2024 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 32 от 09.04.2024 г.

Конкурс докторанти – ДВ от 05.09.2023 г.

Със заповед на Генералния директор на НИМХ № НД-04-11/21.07.2023 г., публикация в ДВ и на електронната страница на НИМХ се обявява конкурс за прием на докторанти в НИМХ за учебната 2023/2024 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 76 от 05.09.2023 г.

Конкурс докторанти – ДВ от 31.03.2023 г.

Със заповед на Генералния директор на НИМХ № НД-04-4/13.03.2023 г., публикация в ДВ и на електронната страница на НИМХ се обявява допълнителен конкурс за прием на докторанти в НИМХ за учебната 2022/2023 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 29 от 31.03.2023 г.

Конкурс докторанти – ДВ от 12.08.2022 г.

Със заповед на Генералния директор на НИМХ № НД-04-21/25.07.2022 г., публикация в ДВ и на електронната страница на НИМХ се обявява конкурс за прием на докторанти в НИМХ за учебната 2022/2023 г.

ДВ: 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 65 от 12.08.2022 г.

Конкурс за главен асистент в отдел „Оперативни анализи и разработки“ на департамент „Хидрология“

Националният институт по метеорология и хидрология - София, обявява конкурс за главен асистент

ДВ: 
Конкурсът е обнародван в ДВ бр. 42/07.06.2022 г.

Pages

Subscribe to storm.cfd.meteo.bg RSS