Национален институт по метеорология и хидрология


Библиотека

Начало
История
Профил и фонд
Дейност
Специализирани сбирки
Ресурси
Лични библиотеки
Правилник
Връзка с нас
Съобщения
Архив

Дейност

Библиотеката на НИМХ развива своята дейност в следните основни направления:

  1. обслужва читателите с литература за дома и в читалня
  2. обработва набавената литература
  3. поддържа нужната документация за първичната отчетност
  4. разкрива библиотечния фонд чрез каталози, картотеки и други специфични способи
  5. осигурява запазването на библиотечния фонд и организира отчисляването на загубена или непрофилна за библиотеката литература
  6. извършва устни, писмени и интернет - on-line библиографски справки
  7. попълва и поддържа локалната базата данни ISIS с новопостъпилата литература в библиотеката
  8. поддържа вътрешния книгообмен, като изпраща списанието Bulgarian Journal of Meteorology & Hydrology на 25 страни по света
  9. осъществява абонамента на библиотеката за специализирани издания
  10. оказва помощ на читателите при работа със справочния апарат и автоматизираната библиотечна информационна система "ALEPH-500" и "ISIS"