Национален институт по метеорология и хидрология


Библиотека

Начало
История
Профил и фонд
Дейност
Специализирани сбирки
Ресурси
Лични библиотеки
Правилник
Връзка с нас
Съобщения
Архив

Специализирани сбирки

 • Aтласи и карти (географски, метеорологични, климатични, агроклиматични, на облаците, хидроложки, фенологични, почвени над 200 тома)
 • Метеорологичен годишник на България 1899-1984
 • Метеорологичен годишник за София 1961-1976
 • Месечен бюлетин на НИМХ ▼

 • Хидрологичен годишник на България 1935-1983
 • Годишник на хидрографните наблюдения на България 1934-1939
 • Агрометеорологичен годишник на България 1966-1983
 • Земеделско-метеорологичен бюлетин 1900-1970
 • Сборен метеорологичен годишник 1941-1950
 • Сборен агрометеорологичен годишник 1958-1966
 • Горско-метеорологичен годишник 1974-1979
 • Хидрогеологичен годишник на България 1935-1983
 • Трудове на ЦМИ (Централен метеорологичен институт) 1941-1959

Периодични издания на НИМХ ▲

 • Трудове на ИХМ (Институт по хидрология и метеорология) 1958-1964
 • Известия на ИХМ 1964-1974
 • Списание “Хидрология и метеорология” 1950- 1984
 • Проблеми на метеорологията и хидрологията 1987-1991
 • Списание “Bulgarian Journal of Meteorology & Hydrology” 1990 -