Национален институт по метеорология и хидрология


Библиотека

Начало
История
Профил и фонд
Дейност
Специализирани сбирки
Ресурси
Лични библиотеки
Правилник
Връзка с нас
Съобщения
Архив

Профил и фонд

Профил на библиотеката

Комплектуването на библиотечния фонд обхваща най-общо следните научни направления: метеорология, климатология, агрометеорология, хидрология, хидрогеология, морски и океански изследвания, екология- замърсяване на въздух, вода, почви, хидрометеорологични прибори и инструменти, география.


Фонд

Общия фонд на библиотеката до 2014 г. вкл. наброява 22084 тома. От тях книгите са 8897тома, а периодичните издания са 13143 тома.