Национален институт по метеорология и хидрология


Библиотека

Начало
История
Профил и фонд
Дейност
Специализирани сбирки
Ресурси
Лични библиотеки
Правилник
Връзка с нас
Съобщения
Архив

История


Първият каталог на библиотеката попълнен с почерка на Марин Д. Енчевич

Историята на библиотеката при НИМХ се свързва непосредствено с историята по създаването на Дирекцията на метеорологията към тогавашното Министерство на народното просвещение, което става в далечната 1894 година с указ на княз Фердинанд. Тогава се поставя началото на организираното събиране на специализирана библиотечна литература. През 1922 г. фонда от тази литература нараства приблизително до 10 000 тома и тогава се назначава първият библиотекар, които има за задача да “организира” библиотека, т.е. книгите да бъдат описани и подредени. Тази година може да се счита като годината на създаването на библиотеката при НИМХ.

През всичките тези години до днес, въпреки многобройните си проблеми, библиотеката на НИМХ е подпомагала развитието на научноизследователската и оперативна дейност, както на сътрудниците на института, така и заетите в наблюдателните метеорологични, агрометеорологични и хидрологични мрежи и на всички външни посетители от сродни научни учреждения, институти, университети, студенти и докторанти, като е допринесла за израстване на едно цяло поколение научни работници и преподаватели свързани не само с метеорологията и хидрологията, а и с останалите сродни науки като география, геофизика, биология, туризъм, инженерни науки, и др.

Националната библиотека по метеорология и хидрология е единствена по рода си в страната. Една от големите и водещи библиотеки, с изграден специализиран книжен фонд в областта на науките за земята, с богат езиков състав на фонда, с преобладаваща литература на чужди езици, което съответства на задачите поставени пред всяка библиотека да е в помощ на науката в тази област и да предоставя информация за постиженията на чуждестранните учени и организации по света. Съобразно бюджетните възможности се развива и поддържа книгообмена по научната тематика на института с над 50 сродни библиотеки от цял свят.


Дейността на библиотеката се осъществява основно от един библиотекар, при непосредственото взаимодействие с библиотечния съвет (БС) на института.