Национален институт по метеорология и хидрология


Библиотека

Начало
История
Профил и фонд
Дейност
Специализирани сбирки
Ресурси
Лични библиотеки
Правилник
Връзка с нас
Съобщения
Архив

Връзка с нас

РАБОТНО ВРЕМЕ на БИБЛИОТЕКАТА

от понеделник до петък: 9–12 и 13.30–16.30 ч.
вторник: 9–12 ч.

Всеки последен ПЕТЪК от месеца — санитарен ден
Библиотеката не работи с читатели
 

Адрес: София-1784, бул."Цариградско шосе"
Телефон: 02/462-46-52

 

На основание чл.I. т.7 от Правилника за вътрешния ред в Библиотеката на НИМХ

ползването на библиотеката и читалнята от външни посетители
става срещу заплащане на такса както следва:
за един ден – 1 лев
за една седмица - 3 лева
за един месец – 5 лева
за една година – 12 лева