Национален институт по метеорология и хидрология


Библиотека

Начало
История
Профил и фонд
Дейност
Специализирани сбирки
Ресурси
Лични библиотеки
Правилник
Връзка с нас
Съобщения
Архив

Ресурси

Традиционни каталози и картотеки:

 • Азбучен каталог на книгите на кирилица и латиница
 • Азбучен каталог на периодичните издания (списания и поредици)
 • Систематичен каталог
 • Топографски каталог (служебен)
 • Предметен каталог (до 1975 год.)
 • Картотека на текущите периодични издания
 • Картотека на спрелите периодични издания
 • Картотека на трудовете на научните сътрудници на НИМХ
 • Картотека на архива на НИМХ (годишни отчетни доклади, протоколи от Научни съвети, протоколи от Дирекционни съвети, планове и др.)
 • Картотека на дисертации
 • Картотека на справочния фонд (речници, справочници, карти и атласи)
 • Картотека на изданията на СМО (Световна Метеорологична Организация)
 • Картотека на библиографските справки
 • Картотека на CD
 • Картотека на отчислените библиотечни документи

Електронни каталози:

 • Електронен каталог "ALEPH-500" от 2003 г. - (разработен и изграден от ЦБ на БАН, в който всички библиотеки от системата са свързани в мрежа, осигуряваща информационното обслужване на читателите, чрез различни начини на търсене)
 • Читалня: с 8 места, ксерокс, справочен фонд на свободен достъп с над 1219 тома речници, справочници, карти и атласи.